Det behövs ingen remiss ifrån läkare för ditt besök. Du betalar bara patientavgiften enligt Landstinget Dalarnas gällande taxa. Högkostnadskort och frikort gäller.